06-1/284-6398 janos.ovoda@gmail.com
Tulipán csoport

Molnárné Tóth Erika

Óvodapedagógus

Mojzes Elza

Óvodapedagógus

 

Vida Zsanett

Dajka

 

Csoport létszáma

Fiúk

Lányok

KÖZÉPSŐ CSOPORT

Gyermekeink nevelésében szem előtt tartjuk, hogy fejlődő személyiségek, egyénenként változó testi, lelki adottságokkal, szükségletekkel. Befogadó, elfogadó, gyermekközpontú szemlélettel közelítünk a csoport minden tagjához, biztosítva az egyéni kibontakozás, fejlődés lehetőségeit. Törekszünk az ehhez szükséges feltételek megteremtésére. A bátorító nevelést és az egymáshoz való alkalmazkodást helyezzük előtérbe. Minden gyermekkel személyes, bensőséges kapcsolatot alakítunk ki, melyben lényeges a tisztelet, a másik elfogadása. Megismertetjük őket néhány fontosabb hagyománnyal, népszokással és megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről. Jó példával, játékkal, különböző szervezett tevékenységekkel is segítjük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az óvó nénik és a dadus nénik egyaránt kedvesen, bizalommal és szeretettel fordulnak a gyermekeink felé. Leginkább a szabad játék személyiségfejlesztő hatására támaszkodunk a gyerekek nevelése során. Csoportunk tagjai jól érzik magukat az óvodában, szeretnek énekelni, táncolni, zenét hallgatni,

hangszerekkel ismerkedni, mintázni, festeni, tornázni, szeretik vizsgálgatni, megfigyelni a természetet, így észrevétlenül sok-sok ismeretet szereznek a környezetükről, a világról. Nagyon kedvelik, igénylik a meséket, verseket. Hisszük, hogy az óvoda és a családok jó kapcsolata elengedhetetlen a gyermekekért történő eredményes együttműködés érdekében.