06-1/284-6398 janos.ovoda@gmail.com
Tulipán csoport

Molnárné Tóth Erika

Óvodapedagógus, tagóvodavezető

Gugcsóné Nagy Judit

Óvodapedagógus

 

Vida Zsanett

Dajka

 

Csoport létszáma

Fiúk

Lányok

Csoportunkba 24 nagycsoportos óvodás jár. Ebből 12 fiú és 12 lány van a csoportban.

Délelőtt Erika nénivel (Molnárné Tóth Erika), délután Judit nénivel (Gugcsóné Nagy Judit) játszanak, ismerkednek játékosan az őket körülvevő világgal a gyerekek. Dadus nénink, Zsanett néni (Vida Zsanett), és a másik műszakban Jutka néni (Pongráczné Tóth Judit) nagy szeretettel törődnek gyermekeinkkel.

Nevelésünkben szem előtt tartjuk, hogy a gyerekek fejlődő személyiségek, egyénenként változó testi, lelki adottságokkal, szükségletekkel. Befogadó, elfogadó, gyermekközpontú szemlélettel közelítünk a csoport minden tagjához, biztosítva az egyéni kibontakozás, fejlődés lehetőségeit. A bátorító nevelést és az egymáshoz való alkalmazkodást helyezzük előtérbe. Megismertetjük őket néhány fontosabb hagyománnyal, népszokással és megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről. Jó példával, játékkal, különböző szervezett tevékenységgel is segítjük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.